Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej Dzierżoniowa | Urząd Miasta Dzierżoniów

Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej Dzierżoniowa

Sala obrad rady miejskiej, na pierwszym planie monitor wyświetlający herb miasta
Fot: UM Dzierżoniów

Zapraszam do wzięcia udziału w 43. sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa VIII kadencji, która odbędzie się 27 czerwca 2022 r. od godz. 12.00. w Sali Rycerskiej Urzędu Miasta, Rynek 1, Dzierżoniów.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wręczenie podziękowań Pani Lilianie Bąk, dyrektor Przedszkola Publicznego nr 7 w Dzierżoniowie w związku z przejściem na emeryturę.
 4. Wręczenie podziękowań za 17 lat współpracy Siostrze Wioletcie Malinowskiej, dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek im. Bł. Laury Vicuna oraz Siostrze Inspektorce Annie Szczęsnej ze Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki - Inspektoria Wrocławska, w związku z likwidacją Szkoły z dniem 31 sierpnia 2022 r.
 5. Wręczenie gratulacji UKS Jedynka Dzierżoniów, rocznik 2009, za zdobycie Mistrzostwa Dolnego Śląska w piłce ręcznej.
 6. Wręczenie gratulacji MZKS Lechia Dzierżoniów za zdobycie Pucharu Polski na szczeblu Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej.
 7. Wręczenie powierzenia Pani Magdalenie Dawid stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałem Specjalnym w Dzierżoniowie.
 8. Wręczenie powierzenia Pani Annie Okarmie - Rajczakowskiej stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego nr 3 w Dzierżoniowie.
 9. Wręczenie powierzenia Pani Wiolettcie Uchman - Chrząszcz stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Dzierżoniowie.
 10. Wręczenie powierzenia Pani Violetcie Bień stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Dzierżoniowie.
 11. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa (30 maja 2022 r.).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach podstawowych, przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Dzierżoniów, dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej – projekt nr 398.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Miejskiej Dzierżoniów na rok szkolny 2022/2023 – projekt nr 399.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązującego w przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Dzierżoniów – projekt nr 400.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2022 rok – projekt nr 401.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata 2022 - 2033 – projekt nr 402.
 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego – projekt nr 403.
 18. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 19. Interpelacje i zapytania radnych oraz informacja przewodniczącego rady o zgłoszonych interpelacjach, zapytaniach i wnioskach oraz udzielonych odpowiedziach, w tym o braku odpowiedzi terminowych.
 20. Wolne wnioski i informacje.
 21. Zamknięcie sesji.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Mirosław Piorun

Wydarzenia

 • Mundinowa - koncert jazzowy

 • Coolturalny piątek - Fantastyczny Rynek z Książką

 • Mini Festyn - plac zabaw przy ul. Wieniawskiego

 • B-BALL JAM 2022

 • Mini Festyn - Rynek w Dzierżoniowie